Privacy beleid

In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verzamelen en op welke wijze wij deze verwerken.

Roto Group Holding BV is de overkoepelende Holding. Hieronder vallen Rotoflowers BV en
Roto Handling BV, hierna te noemen Rotoflowers.

Alle benoemde aspecten zijn geldig voor alle bovenstaande BV’s
Onze contactgegevens zijn:
Legmeerdijk 313 1431 GB Aalsmeer
Postbus 1376 1430 BJ Aalsmeer
0297 – 768 010
www.rotoflowers.nl

Wij hanteren de volgende uitgangspunten betreffende de AVG:

Rechtmatigheid en transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op zorgvuldige wijze verwerkt en opgeslagen. Wij slaan alleen de gegevens op die wij nodig hebben en de gegevens zijn altijd inzichtelijk voor de betreffende persoon.

Doel

Rotoflowers verwerkt persoonsgegevens alleen met een rechtvaardige grondslag. Dit houdt in dat we uw gegevens alleen gebruiken voor het doel waar ze voor verzameld zijn.

Welke gegevens verzamelen wij:

 • Naam, adres, vestigingsplaats, telefoonnummer
 • Email-, en EKT-adres
 • Afleveradres
 • Contactpersonen
 • Financiële gegevens voor het afrekenen van de producten (IBAN, Swift, veilingnummer)

Wat is het doel hiervan:

 • Contact onderhouden met onze klanten
 • Gegevens van de gekochte producten digitaal versturen
 • Gekochte producten op de juiste locatie afleveren
 • Op de juiste manier afrekenen
 • Uitnodigingen versturen betreffende de vaktentoonstelling en/of huisbeurs

In het geval van leveranciers:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer
 • Emailadres
 • Financiële gegevens voor het afrekenen van de producten (IBAN, Swift, bankrekeningnummer)
 • KvK
 • BTW nummer

Wat is het doel hiervan:

 • Contact onderhouden met onze leveranciers
 • Bestellingen doen
 • Gegevens van de gekochte producten digitaal ontvangen
 • Betaling op de correcte manier en naar het juiste rekeningnummer
 • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen
 • Uitnodigingen versturen betreffende de vaktentoonstelling en/of huisbeurs

Dataminimalisatie

Rotoflowers streeft naar minimale gegevensverwerking. Wij slaan alleen gegevens op welke
benodigd zijn voor het afgesproken doel, welke bovenstaand benoemd staan.

Grondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens vanwege de noodzakelijke voorwaarde om te voldoen aan de
overeenkomst die wij met u als:

 • klant hebben gesloten, met als doel het leveren van bloemen en aanverwante producten
 • leveranciers hebben gesloten in verband met het leveren van producten en/of verlenen van
  diensten

Integriteit

Rotoflowers gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door de daarvoor speciaal aangewezen medewerkers en
worden alleen gebruikt voor het overeengekomen doel. Rotoflowers heeft de toegang tot deze
gegevens beveiligd.

Mocht er onverhoopt een datalek plaatsvinden, dan wordt de persoon die dit betreft, hiervan door
ons onmiddellijk op de hoogte gesteld.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van
persoonsgegevens, maakt Rotoflowers afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan
moet voldoen. U moet hierbij denken aan externe adviseurs of dienstverleners, de belastingdienst
of toezichthoudende autoriteiten. Deze afspraken voldoen aan de wettelijke eisen.

Rechten van de betrokkenen

De rechten van de betrokkenen worden altijd in acht genomen:

 • U heeft recht van inzage in hetgeen Rotoflowers van u heeft opgeslagen
 • U heeft het recht om persoonsgegevens te laten wijzigen
 • U heeft het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen

Wijzigingen

In het geval van wijzigingen op deze privacyverklaring, zullen wij u hierover via onze website op de hoogte houden. Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op: 02 januari 2024

Mocht u op basis van bovenstaande privacyverklaring behoefte hebben om een aparte overeenkomst met ons af te sluiten of wilt u uw gegevens wijzigen?

Neem dan contact met ons op via de email: administratie@rotoflowers.nl of telefonisch via 0297-768010